Twitter for bedrifter

Skal bedriften på Facebook og Twitter? Over 75% av norske bedrifter er på Facebook. Men bare en brøkdel har noen inntjening på det. Det krever mye ressurser i form av tid, kunnskap og aktivitet for å benytte seg av mulighetene med Facebook og andre sosiale medier.

Twitter har mange brukere, men er de der for å handle? Stort sett ikke. Mange mener at Twitter er for tvitrere.

Vi hjelper deg å finne ut om Facebook og Twitter er gunstige for din bedrift.

  • LIKER du sosiale media?
  • Er dine KUNDER på sosiale media?
  • Bruker dine kunder Facebook til å ta KJØPSBESLUTNINGER?
  • Har du MÅLBART mersalg fra Facebook siden?
  • Følger siden TOS, eller risikerer du å få siden slettet av Facebook?
  • Har du noe Å SI?

Annonser på Facebook:

  • Bør du kun skrive poster, eller også annonsere?
  • Annonsere for bestemte produkter, for hjemmesiden, eller bare for å like Facebook-siden din?
  • Annonserer du til riktig Facebook målgruppe?

Vi kan gjøre en gjennomgang med deg av spørsmålene over, og hjelpe deg å lage en FACEBOOKSTRATEGI for bedriften din. Vi hjelper deg med EFFEKTIV bruk av Facebook.