Feil på Google kart

goglemapsfeil

Mens Google feirer OL i Rio med en ny tegning hver dag, har noen begynt å få feilmeldinger på Googlekartene på nettsidene sine. Det er ikke noe feil med ditt tema, din koding eller WordPress som sådan. Feilen oppstår fordi Google siden 22. juni nekter deg å hente kartdata uten Google API-key.

Fix:  Du kan hente Google API-key her. 

Du kan installere dette innstikket: API KEY for Google Maps» WordPress Plugin.

Hvis du vil lese mer, kan du gå til Googles egen forklaring her.