Kort oversikt over Facebook

Facebook innlegg (kalles også post) «Hva tenker du pÃ¥?»

Facebook profil

”f”-knappen til venstre – ”Nyhetsoppdatering”

Startside-knappen til høyre (identiske med ”f”)

Profil-knappen i midten (ditt navn og bilde)

Du kan poste ”Hva tenker du på?”

Facebook Side (”Page”)

Du kan skrive innlegg på Siden (”Skriv noe…”)

Du kan opprette arrangement på siden (egen knapp)

Arrangementet kan du så dele:

På egen tidslinje (profil – ”Hva tenker du på?”)

På egen Side (”Skriv noe…”)

Arrangementet kan du kjøpe annonser til – sponse – promoter

Fb viser deg stadig liksom-annonser for å friste deg til å kjøpe annonser. Da står det ”Bare du kan se denne reklamen/promoteringen”.