E-postmarkedsføring

E-postmarkedsføring er en av de mest kostnadseffektive måter å markedsføre seg på, også når man tar med i beregningen den kostnaden det er å skaffe e-postadresselistene. Kunder på en e-postliste har selv valgt å motta ditt nyhetsbreve eller tilbud, og er allerede «varme». De mottar tilbudet i sin egen epost, på mobil eller pc, og får ofte et varsel i det e-posten kommer inn.
Ring nå: 90 98 98 98